Werkveld
Robuuste watersystemen en natuur

Terug naar werkvelden

Herstel zinkweides Epen

WB21+Assets

Regionale Keringen Esch

Herstelwerk Opgeleide Molenbeek Sint Jansberg te Mook

De weersextremen van de laatste tijd zijn een voorbode van hetgeen ons de komende jaren te wachten staat. Perioden met overvloedige regenval worden gevolgd door tijden van aanhoudende droogte. Met het oog op de klimaatverandering dient het watersysteem robuust en veerkrachtig te zijn, zodat ook in de toekomst de landbouw weinig schade gaat ondervinden, die biodiversiteit op peil blijft, voldoende schoon drinkwater beschikbaar blijft en we droge voeten houden.

Hoe wil ViForis dat bereiken? Voor waterschappen en gemeenten werken we dagelijks aan de verbetering van het watersysteem in stedelijk en landelijk gebied. We werken aan het natuurlijke herstel van beken, de inrichting van natte natuurgebieden, waterbuffers en waterbergingsgebieden en de aanleg van waterkeringen.