Werkveld
Vitale stadsparken en landgoederen

Terug naar werkvelden

Toekomstvisie RWZI Terworm

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel Kelmonderbos

Landschapspark Absbroekbos

Legio mensen wandelen, rennen, fietsen of verblijven in het groen. Een mooie en groene leefomgeving geeft rust en daagt uit tot bewegen en draagt zo bij aan de gezondheid en het welbevinden van mensen en een positief vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Parken en groengebieden zijn cruciaal om een stad of regio vitaal te houden. De versterking en ontwikkeling van landschap en groen verdient permanent aandacht om bewoners en recreanten van buiten een aantrekkelijk woon- en leefomgeving te bieden. Bovendien draagt groen eraan bij om binnenstedelijke gebieden in warme perioden koel te houden.

Hoe wil Viforis dat bereiken? Voor gemeenten en landgoedeigenaren werken we aan de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van bestaande en nieuwe groengebieden, variërend van kleinschalige pocket parkjes in wijken tot grootschalige landschapsparken in het buitengebied.