Werkveld
Duurzame landschappen

Terug naar werkvelden

Herinrichting gedeelte van Apenheul

Herstel zinkweides Epen

Landschapspark Absbroekbos

Werken en Leren in de Maashorst

We staan in het landelijk gebied voor belangrijke uitdagingen. De energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen vraagt ruimte voor wind- en zonneparken. De klimaatverandering vraagt ruimte voor een robuust en veerkrachtig watersysteem en het behoud van onze biodiversiteit. We hebben behoefte aan een mooi landschap waarin cultuurhistorische waarden behouden blijven. Tegelijkertijd moet de landbouw een bijdrage aan onze voedselvoorziening blijven leveren.

Hoe wil ViForis dat bereiken? Versterken van ons landelijk gebied in de richting van multifunctionele landschappen. Het ontwikkelen en versterken van groen-blauwe netwerken in de stad met ruimte voor het bergen en vasthouden van water, koelte in warme perioden, stadslandbouw en biodiversiteit. Benutten van kansen op het gebied van waterkracht, wind- en zonne-energie in combinatie met zorgvuldige inpassing. De juiste functie op de juiste plek.