Voorwaarden – Bepalingen – ISO9001

Algemene voorwaarden

ViForis werkt volgens ‘De Nieuwe Regeling – Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’ (DNR 2011). U kunt deze regeling hier downloaden.

Beleidsverklaring ViForis ISO 9001

Privacy & cookies

Alles over de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies op deze website vindt u hier.

Disclaimer

ViForis heeft de inhoud van deze website met zorg samengesteld. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. ViForis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

ViForis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ViForis.