Zitterd Climate Proof

Ontwikkeling van groen-blauwe netwerk door Sittard Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, Waterschap Limburg

Middels een klimaatstresstest heeft de gemeente Sittard-Geleen een prognose gemaakt van de problemen ten aanzien van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte die de komende decennia verwacht worden. De groen-blauwe ruimte in en om de stad zal en moet een cruciale rol gaan vervullen om veerkrachtig de klimaatextremen op te vangen. Sittard – Geleen beschikt gelukkig over een sterk groenblauw netwerk dat wordt opgespannen door de Geleenbeek-Keutelbeek en de Molentak door de stad.

De urgentie van klimaatadaptatie zorgt ervoor dat projecten die aanvankelijk zijn ingestoken vanuit landschapsverfraaiing en beleving nu een vitale bijdrage gaan leveren aan het voorkomen van overstromingen en wateroverlast en een robuuste huisvesting voor biodiversiteit en het verminderen van hitte.

Zitterd Climate Proof is een schoolvoorbeeld van zo’n integraal uitwerkingsplan waarin water, erfgoed en groen worden gecombineerd om tot een klimaatbestendige stad te komen. De kracht van het project schuilt erin dat de klimaatopgave zorgt voor een vliegwiel om ook noodzakelijke verbeteringen en investeringen in erfgoed, leefbaarheid en biodiversiteit mee te koppelen. De potenties van achtergebleven gebieden, zoals de Oostelijke Schootsvelden en Naete Bour worden nu niet benut. Maar deze onderkomen gebieden zullen onder impuls van Zitterd Climate proof weer belangrijk worden voor mens en milieu.