WB21+Assets

Waterproblematiek Waterschap Limburg Opdrachtgever: Waterschap Limburg

In 2019 sloot ViForis een raamovereenkomst met Waterschap Limburg voor het voorbereiden van wateroverlast maatregelen binnen heel Limburg. De voorbereiding voor het verbeteren, aanpassen en vervangen van Assets (gemalen, stuwen etc.) hoort ook tot de werkzaamheden.

De werkzaamheden van ViForis liepen uiteen van het maken van ontwerpen, kosten ramingen,  technische tekeningen en hydrologisch onderzoek tot het aanvragen van vergunningen, begeleiden van procedures en het vormen van een bouwteam.

Met de raamovereenkomst van 3 jaar worden de knelpunten met wateroverlast en Assets stelselmatig verbeterd en/of vernieuwd.

Projecten binnen deze raamovereenkomst zijn onder andere het afleidingskanaal en Asset Gemaal ‘Lange Heide’. Foto 1 geeft de realisatie weer van het Afleidingskanaal (vervangen van de beschoeiingen)

Op foto 2 wordt Assetlocatie Gemaal ‘Lange Heide’ weergegeven. Deze zal geheel worden geamoveerd en vervangen worden door een nieuw Vijzelgemaal.