Toekomstvisie RWZI Terworm

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

De RWZI in het Geleenbeekdal bij kasteel Terworm is niet langer in gebruik. Op dit moment is het terrein afgesloten voor publiek. Toch is het terrein op deze bijzondere plek in het dal van de beek en in de directe nabijheid van Heerlen aantrekkelijk als industrieel erfgoed. Het terrein heeft potenties vergelijkbaar met Emscherpark of de Westergasfabriek in Amsterdam. De combinatie van techniek, natuur en cultuur kan hier een heel bijzondere plek ontstaan.

ViForis heeft een visie opgesteld voor de herontwikkeling van het terrein. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd;

  • Het terrein moet na oplevering veilig toegankelijk zijn, zonder dat toezicht noodzakelijk is;
  • Het terrein moet herkenbaar zijn en blijven als RWZI;
  • De natuurwaarden op het terrein moeten worden vergroot;
  • Naast ruimte voor cultuurhistorie en natuurontwikkeling is op het terrein ruimte voor kleinschalige economische ontwikkeling;
  • De te verwijderen elementen worden in het terrein hergebruikt.