Herbestemming Hoeve Koningshof

Omvorming van een agrarisch bedrijf naar een recreatieve accommodatie Opdrachtgever: Stichting het Limburgs Landschap

ViForis heeft in opdracht van de Stichting het Limburgs Landschap een ruimtelijke onderbouwing voor hoeve Koningshof opgesteld, waardoor een kleinschalig recreatieve toeristische ontwikkeling mogelijk wordt. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de ontwikkeling van de Heerlickheit Montfort.

Hoeve Koningshof, gelegen in het Rozendaal, is ontstaan rond 1625. De hoeve is gelegen in een van de eerste succesvolle ontginningen van moerasgebied tot cultuurgrond. Hoewel de hoeve niet aangemerkt is als Rijksmonument heeft het wel degelijk monumentale waarde. De hoeve maakt onderdeel uit van het kasteel Montfort met ommelanden. Kasteel Montfort dateert uit 1260 en was eeuwenlang één van de grootste kastelen van Nederland. Samen met onder andere een ruïne van een uit natuursteen opgetrokken waterburcht vormen ze een zeldzaam voorbeeld van een kasteel met bijbehorend ruim 1000 hectare cultuur- en natuurlandschap waarbij de eeuwenoude samenhang uitstekend bewaard is gebleven. Ze herbergen een schat aan cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarden in een sterke samenhang, op een voor Limburg unieke schaal met domeingoederen Koningshof, Rozendaal, Schrevenhof en Reigersbroek.

De nieuwe ontwikkeling houdt in dat de hoeve waar nodig gerestaureerd wordt en omgevormd wordt tot twee recreatieve groepsaccommodaties. Een van de bijgebouwen wordt ingericht voor vergaderingen en meetings. De ligboxenstal zal worden gesloopt waarna landschappelijke beplanting met hoogstambomen zal worden aangelegd. De overige gronden zullen vervolgens landschappelijk worden ingericht met onder andere houtwallen en singels.