Herinrichting Venlose Molenbeek

Realisatie van brede ecologische verbindingszone tussen Tegelen en Venlo Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Het Waterschap Limburg en de gemeente Venlo werken in het middengebied tussen Venlo en Tegelen al geruime tijd samen aan de realisatie van gezamenlijke doelen op het gebied van water, natuur, landschap en recreatie.

Voor het Waterschap zijn de hoofddoelen het ecologische herstel van de Venlose Molenbeek en haar zijtakken en de inrichting van een robuuste ecologische verbindingszone tussen de Jammerdaalse heide en de Maas.

De gemeente wil de leefbaarheid in de stedelijke randzones van Venlo en Tegelen verbeteren en zet in op de ontwikkeling van maatschappelijke functies (zorg, educatie en recreatie) en verfraaiing van het landschap. ViForis heeft deze doelen weten samen te brengen in een robuust plan.

De herinrichting van de Venlose Molenbeek is inmiddels onder directie en toezicht van ViForis uitgevoerd. Een wandeling langs de beek mag niet ontbreken tijdens een bezoek aan Venlo.