Regionale Keringen Esch

Hoogwaterbescherming Kom Esch Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

In 2019 en 2020 voerde ViForis in opdracht van het Waterschap de Dommel de contractvoorbereiding (RAW bestek) uit voor de hoogwaterbescherming van de kom in Esch. In 2021 voert ViForis ook de contractbegeleiding (UAV Directievoering en Toezicht) op de realisatie uit.

De hoogwaterbescherming van de kom in Esch is onderdeel van een “ketting” aan maatregelen en inrichting van De Essche Stroom (zie afbeelding 2). Onderdeel 9 (keringen Esch) is hierin door ViForis voorbereid.

De Essche Stroom met recht de kom van Esch

De maatregelen langs de Essche Stroom met hierin opgenomen onderdeel 9 van onze werkzaamheden.