Werken en Leren in de Maashorst

Herbestemming voormalig Militair terrein bij Oss Opdrachtgever: Staatsbosbeheer, Provincie Noord Brabant

In het kader van de tender Landschap van Allure heeft ViForis in opdracht van Staatsbosbeheer/Provincie Noord Brabant gewerkt aan het project ‘werken en leren in de Maashorst’. ViForis toont aan op welke wijze het project aan de subsidiabele activiteiten en subsidievereisten zal voldoen. Het doel van het project ‘werken en leren in de Maashorst’ is het realiseren van een opleidings- en (leer)werkplek voor jongeren en ouderen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het eindresultaat is een breed gedragen wervend document waarin de projectdoelen, financiering, exploitatie en terugverdienmogelijkheden zijn uitgewerkt.