35 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Masterplan recreatieve routes Venray

Vijf sterren voor Venray's recreatieve routes

Waterschap Peel en Maasvallei/Gemeente Venray

Herinrichting Middelsgraaf

Beekherstel en natuurontwikkeling van Duitsland tot de Doort

Waterschap Limburg

Centrumstudie: Een hart voor Wanssum

Haalbaarheidsstudie voor nieuw mulitfunctioneel centrum

Gemeente Venray

Herstel vochtminnende natuur langs Hulsbergerbeek

Realisatie van anti-verdrogingsmaatregelen in beekdal

Waterschap Limburg

Landschapspark de Anstelvallei

Typisch Limburgs landschap als basis voor economische ontwikkeling

Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg, Stichting Limburgs Landschap