19 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Herinrichting Venlose Molenbeek

Realisatie van brede ecologische verbindingszone tussen Tegelen en Venlo

Waterschap Limburg

Herinrichting Middelsgraaf

Beekherstel en natuurontwikkeling van Duitsland tot de Doort

Waterschap Limburg

Herstel vochtminnende natuur langs Hulsbergerbeek

Realisatie van anti-verdrogingsmaatregelen in beekdal

Waterschap Limburg

Landschapspark de Anstelvallei

Typisch Limburgs landschap als basis voor economische ontwikkeling

Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg, Stichting Limburgs Landschap