35 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Herinrichting Vlootbeek fase 3

Beekherstel en natuurontwikkeling in Natura2000-gebied Voorsterveld

Waterschap Limburg

Herinrichting Maasnielderbeek

Verbetering waterverdeling tussen Maasnielderbeek en Leigraaf in Roermond

Waterschap Limburg

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard

Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen

Herbestemming Hoeve Koningshof

Omvorming van een agrarisch bedrijf naar een recreatieve accommodatie

Stichting het Limburgs Landschap

Uitbreiding Sportpark de Joffer

Ontwerp en aanleg natuurgrasveld

Gemeente Voerendaal