20 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Herbestemming Hoeve Koningshof

Omvorming van een agrarisch bedrijf naar een recreatieve accommodatie

Stichting het Limburgs Landschap

Multifunctioneel sportpark de Meulebèèk

Uitbreiding en vernieuwing sportpark te Wanssum

Stichting de Meulebèèk

Ontkluizing Rode Beek

Realisatie ecologische verbindingszone van Brunssummerheide naar Schinveldse bossen

Gemeente Brunssum, Waterschap Limburg

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Hoogwaterbescherming en rivierverruiming als aanjager voor ontwikkeling recreatiegebied

Gemeente Bergen

Zitterd Climate Proof

Ontwikkeling van groen-blauwe netwerk door Sittard

Gemeente Sittard-Geleen, Waterschap Limburg