16 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Multifunctioneel sportpark de Meulebèèk

Uitbreiding en vernieuwing sportpark te Wanssum

Stichting de Meulebèèk

Landinrichting Centraal Plateau

Realisatie beekherstel, kavelinrichting en dassenvoorzieningen

Landinrichtingscommissie Centraal Plateau, Provincie Limburg

Natuurlijke vispassage Volmolen te Epen

Oplossen vismigratieknelpunt in Geul

Waterschap Limburg

Herinrichting Venlose Molenbeek

Realisatie van brede ecologische verbindingszone tussen Tegelen en Venlo

Waterschap Limburg

Herinrichting Middelsgraaf

Beekherstel en natuurontwikkeling van Duitsland tot de Doort

Waterschap Limburg