25 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Landschapspark Absbroekbos

Inrichting van aantrekkelijk uitloopgebied voor Munstergeleen en Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, Landschapspark de Graven

Herinrichting Vlootbeek fase 3

Beekherstel en natuurontwikkeling in Natura2000-gebied Voorsterveld

Waterschap Limburg

Herinrichting Maasnielderbeek

Verbetering waterverdeling tussen Maasnielderbeek en Leigraaf in Roermond

Waterschap Limburg

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard

Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen

Uitbreiding Sportpark de Joffer

Ontwerp en aanleg natuurgrasveld

Gemeente Voerendaal