35 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Natuurherstel Bemelerberg

Uitbreiding en ontsnippering kalk- en heischraallanden

Stichting het Limburgs Landschap

Landschapspark Absbroekbos

Inrichting van aantrekkelijk uitloopgebied voor Munstergeleen en Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, Landschapspark de Graven

Fietsroutenetwerk Rivierpark Grensmaas

Beleef Limburg op de fiets langs Mooder Maas

Staatsbosbeheer

Werken en Leren in de Maashorst

Herbestemming voormalig Militair terrein bij Oss

Staatsbosbeheer, Provincie Noord Brabant

Beheer grondeigendommen Wonen Limburg

Inzicht en advies in grondportefeuille woningcorporatie

Wonen Limburg