15 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard

Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen

Ontkluizing Rode Beek

Realisatie ecologische verbindingszone van Brunssummerheide naar Schinveldse bossen

Gemeente Brunssum, Waterschap Limburg

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Hoogwaterbescherming en rivierverruiming als aanjager voor ontwikkeling recreatiegebied

Gemeente Bergen

Gebiedsontwikkeling Kop van Ooijen

Reactivering Oude Maasarm Ooijen-Wanssum

Koninklijke Smals

Zitterd Climate Proof

Ontwikkeling van groen-blauwe netwerk door Sittard

Gemeente Sittard-Geleen, Waterschap Limburg