12 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard

Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen

Herbestemming Hoeve Koningshof

Omvorming van een agrarisch bedrijf naar een recreatieve accommodatie

Stichting het Limburgs Landschap

Gebiedsontwikkeling Heerlickheit Montfort

Succesvolle subsidieaanvraag Regiofonds Midden-Limburg

Stichting Limburgs Landschap

Herstel kasteelpark Elsloo

Historisch park in oude luister hersteld

Gemeente Stein, Landschapspark de Graven

Zitterd Climate Proof

Ontwikkeling van groen-blauwe netwerk door Sittard

Gemeente Sittard-Geleen, Waterschap Limburg