11 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Hoogwaterbescherming en rivierverruiming als aanjager voor ontwikkeling recreatiegebied

Gemeente Bergen

Gebiedsontwikkeling Kop van Ooijen

Reactivering Oude Maasarm Ooijen-Wanssum

Koninklijke Smals

Herinrichting Venlose Molenbeek

Realisatie van brede ecologische verbindingszone tussen Tegelen en Venlo

Waterschap Limburg

Herinrichting Middelsgraaf

Beekherstel en natuurontwikkeling van Duitsland tot de Doort

Waterschap Limburg

Herstel vochtminnende natuur langs Hulsbergerbeek

Realisatie van anti-verdrogingsmaatregelen in beekdal

Waterschap Limburg