13 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Ontkluizing Rode Beek

Realisatie ecologische verbindingszone van Brunssummerheide naar Schinveldse bossen

Gemeente Brunssum, Waterschap Limburg

Landinrichting Centraal Plateau

Realisatie beekherstel, kavelinrichting en dassenvoorzieningen

Landinrichtingscommissie Centraal Plateau, Provincie Limburg

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Hoogwaterbescherming en rivierverruiming als aanjager voor ontwikkeling recreatiegebied

Gemeente Bergen

Gebiedsontwikkeling Kop van Ooijen

Reactivering Oude Maasarm Ooijen-Wanssum

Koninklijke Smals

Herinrichting Venlose Molenbeek

Realisatie van brede ecologische verbindingszone tussen Tegelen en Venlo

Waterschap Limburg