22 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Natuurherstel Bemelerberg

Uitbreiding en ontsnippering kalk- en heischraallanden

Stichting het Limburgs Landschap

Landschapspark Absbroekbos

Inrichting van aantrekkelijk uitloopgebied voor Munstergeleen en Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, Landschapspark de Graven

Fietsroutenetwerk Rivierpark Grensmaas

Beleef Limburg op de fiets langs Mooder Maas

Staatsbosbeheer

Herinrichting Vlootbeek fase 3

Beekherstel en natuurontwikkeling in Natura2000-gebied Voorsterveld

Waterschap Limburg

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard

Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen