16 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel historische stadsgracht en ravelijn fort Sanderbout

Gemeente Sittard-Geleen

Herinrichting Rode Beek

Beekherstel en natuurontwikkeling van Susteren tot Roosteren

Waterschap Limburg

Herstel Kelmonderbos

Verfraaiing en herstel van park en natuurgebied te Beek

Landschapspark de Graven, Gemeente Beek

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard

Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen

Herstel kasteelpark Elsloo

Historisch park in oude luister hersteld

Gemeente Stein, Landschapspark de Graven