25 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Herstelwerk Opgeleide Molenbeek Sint Jansberg te Mook

Aanbrengen mollenscherm

Waterschap Limburg en Vereniging Natuurmonumenten

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel historische stadsgracht en ravelijn fort Sanderbout

Gemeente Sittard-Geleen

Herinrichting Rode Beek

Beekherstel en natuurontwikkeling van Susteren tot Roosteren

Waterschap Limburg

Herstel Kelmonderbos

Verfraaiing en herstel van park en natuurgebied te Beek

Landschapspark de Graven, Gemeente Beek

Natuurherstel Bemelerberg

Uitbreiding en ontsnippering kalk- en heischraallanden

Stichting het Limburgs Landschap