28 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Fietsroutenetwerk Rivierpark Grensmaas

Beleef Limburg op de fiets langs Mooder Maas

Staatsbosbeheer

Werken en Leren in de Maashorst

Herbestemming voormalig Militair terrein bij Oss

Staatsbosbeheer, Provincie Noord Brabant

Beheer grondeigendommen Wonen Limburg

Inzicht en advies in grondportefeuille woningcorporatie

Wonen Limburg

Herinrichting Vlootbeek fase 3

Beekherstel en natuurontwikkeling in Natura2000-gebied Voorsterveld

Waterschap Limburg

Herinrichting Maasnielderbeek

Verbetering waterverdeling tussen Maasnielderbeek en Leigraaf in Roermond

Waterschap Limburg