Ontkluizing Rode Beek

Realisatie ecologische verbindingszone van Brunssummerheide naar Schinveldse bossen Opdrachtgever: Gemeente Brunssum, Waterschap Limburg

De Rode Beek vormt de blauwe drager van de ecologische verbindingszone tussen Brunssummerheide via Schutterspark naar de Schinveldse bossen en Tevenerheide. Ter plaatse van de mijnsteenberg Hendrik te Brunssum is de Rode Beek overkluisd. Deze passage is in het stroomgebied van de Rode Beek het laatste grote ecologische knelpunt.

Door gedeeltelijke sanering van de mijnsteenberg wordt de beek ontkluisd en wordt de natuurlijke meandering van de beek hersteld. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van de samenwerkende partners in dit project; Waterschap Roer en Overmaas, Gemeente Brunssum, Provincie Limburg/Parkstad Limburg en de Vereniging Natuurmonumenten.

Door Viforis zijn de plannen uitgewerkt en is de aanbesteding begeleid.