Natuurlijke vispassage Volmolen te Epen

Oplossen vismigratieknelpunt in Geul Opdrachtgever: Waterschap Limburg Partner: Natuurmonumenten

De stuw die het water verdeelt tussen de Geul en de Molentak van de Volmolen te Epen vormt in de huidige situatie een barrière voor vissen. Dit vismigratieknelpunt in de Geul wordt opgelost door de aanleg van een vispassage.

De vispassage wordt uitgevoerd als een natuurlijk vormgegeven bypass, waarbij het hoogteverschil in kleine stappen wordt overbrugd via een aantal rijen van blokken natuursteen. Tegelijk wordt het molencomplex beter beschermd tegen hoogwater en wordt de bereikbaarheid van de Volmolen verbeterd. Zo wordt voldaan aan de doelen in de Europese Kaderrichtlijn Water. De Volmolen is in eigendom van Natuurmonumenten en te bezichtigen.