Herinrichting Middelsgraaf

Beekherstel en natuurontwikkeling van Duitsland tot de Doort Opdrachtgever: Waterschap Limburg

In het kader van de herinrichting van de Middelsgraaf stelt ViForis in opdracht van Waterschap Roer en Overmaas het definitieve ontwerp op inclusief bijbehorende onderzoeken alsook de hydraulische werkzaamheden. Ook verzorgt ViForis de proces en projectbegeleiding. Het eindresultaat is een natuurlijk ingerichte waterloop in een halfopenlandschap met ruigtes, moerassen en poelen die een effectieve verbinding maakt tussen Haeselaarsbroek, in de alten Kaulen, het IJzerenbosch en de Doort.