Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Hoogwaterbescherming en rivierverruiming als aanjager voor ontwikkeling recreatiegebied Opdrachtgever: Gemeente Bergen

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well maakt van het gebied tussen Well en Aijen in Noord-Limburg een groot recreatiegebied met onder meer een jachthaven, een vakantiedorp en recreatieve routes. Onderdeel van het project is ook de aanleg van twee hoogwatergeulen, die de wateroverlast tijdens hoogwater in de Maas aanzienlijk verminderen en zorgen voor de realisatie van nieuwe natuur.

Door de gebiedsontwikkeling Maaspark Well ontstaat een aantrekkelijk watersportrecreatiegebied in Noord- Limburg. De voorgestane integrale en gebiedsgerichte aanpak heeft als voordeel dat de deel-projecten die afzonderlijk moeilijk haalbaar blijken te zijn, tot een realiseerbaar totaal zijn gesmeed. Door de koppeling van deelplannen zijn win-win kansen en mogelijkheden om werk met werk te maken maximaal benut.

ViForis begeleidt in opdracht van de gemeente Bergen het proces rond de gebiedsontwikkeling en geeft inhoudelijk advies. We werken mee aan de structuurvisie, plan-MER en passende beoordeling.