Landschapspark de Anstelvallei

Typisch Limburgs landschap als basis voor economische ontwikkeling Opdrachtgever: Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg, Stichting Limburgs Landschap Partner: Architectenbureau Ateliereen

In Kerkrade vormt het dal van de Anstelerbeek, de Anstelvallei, een belangrijke groen-blauwe drager van de ruimtelijke structuur. De provinciale plannen rond de Buitenring Parkstad Limburg hebben de noodzaak voor een ontwikkelingsvisie op het gebied versneld. Het gebied dreigt door de nieuwe weg geïsoleerd te raken van de omgeving. Het is van belang dat de nieuwe weg landschappelijk goed wordt ingepast en aansluitingen op de omgeving worden gerealiseerd. De natuurcompensatie moet op de juiste plek worden aangelegd. De gemeente is eigenaar van twee monumentale boerderijen in het gebied. Een duurzame herbestemming voor dit agrarisch erfgoed dient te worden gevonden. De wateropgaven voor de Anselerbeek en Cranenweijer zijn verbetering van de waterkwaliteit, ecologie en energieopwekking uit waterkracht.

ViForis heeft voor de gemeente Kerkrade een visie opgesteld voor een robuust en duurzaam groen-blauw casco in relatie tot Buitenring Parkstad Limburg en een realistische business case voor de gebiedsontwikkeling en herbestemmingsopgave. Voor de provincie Limburg stelt ViForis inrichtingsplannen op ten behoeve van natuurcompensatie in het kader van Buitenring Parkstad Limburg. Voor de Stichting het Limburgs Landschap is de visie uitgewerkt in een maatregelenkaart.