Gebiedsontwikkeling Kop van Ooijen

Reactivering Oude Maasarm Ooijen-Wanssum Opdrachtgever: Koninklijke Smals

In het plan ‘Kop van Ooijen’ presenteert Smals Bouwgrondstoffen B.V. haar visie op de rivierverruiming en natuurontwikkeling rond de kern Ooijen. Het plan sluit goed aan op de historische geomorfologische patronen van de vlechtende rivier, die de Maas ooit was. Het plan beoogt de realisatie van duurzame waterstanddaling door reactivering van de Oude Maasarm en aanleg van de hoogwatergeul Ooijen, alsmede de ontwikkeling van riviergebonden natuur.

Viforis adviseert Smals bij de planvorming en voert onderzoeken uit op het gebied van bodem, archeologie, geohydrologie en rivierkunde.