Herstelwerk Opgeleide Molenbeek Sint Jansberg te Mook

Aanbrengen mollenscherm Opdrachtgever: Waterschap Limburg en Vereniging Natuurmonumenten

De ‘Opgeleide Molenbeek’ ligt in het natuurgebied Sint Jansberg te Mook. Na de herinrichting van de “Opgeleide Molenbeek” ontstonden regelmatig lekkages. Hierdoor kreeg de watermolen onvoldoende water en kon men de watermolen niet met regelmaat demonstreren. Tevens ontstonden door de lekkages spoelgaten in de taluds.

Samen met Waterschap Limburg en Natuurmonumenten onderzocht ViForis de oorzaak van de lekkages. Uiteindelijk bleek de schade te ontstaan door gangen van mollen die net boven de waterlijn uitkwamen, welke bij opstuwing bij het draaien van de molen voor de lekkages zorgden.

ViForis maakte samen met aannemer Vissers Ploegmakers een plan voor het aanbrengen van een scherm en een kleiafdekking van het beekprofiel. Hierdoor zijn de lekkages opgelost en kan de watermolen weer volop draaien.