Herstel zinkweides Epen

Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap

Het Geuldal bij Epen staat  bekend om haar zinkflora. Deze flora is ontstaan vanwege de voormalige mijnactiviteiten in België waarvan het gele zinkviooltje het meest kenmerkende soort is. De weilanden langs de Geul zijn jarenlang intensief agrarisch gebruikt. Hierdoor verdween de schrale grond en daarmee ook de zinkflora. Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap willen de zinkflora met haar grote planten- en dierensoortenrijkdom herstellen in het Geuldal bij Epen.

Op basis van bodemonderzoek, de bodemchemische samenstelling met aanvullend onderzoek voor PFAS, een quickscan voor natuur en overleg met gemeente Gulpen-Wittem, gemeente Vaals, provincie Limburg en Waterschap Limburg werd door ViForis een uitvoeringsplan ontwikkeld. In het najaar 2020 is onder leiding van ViForis de schrale grond teruggebracht doormiddel van het plaggen en chopperen van de voedselrijke  grondlaag. Vervolgens is op de schrale grond een maaimengsel aangebracht met zinkflora uit de buurt. Met dit project worden de soortenrijke terreinen in het Belgische Plombieres verbonden met de natuur in het Limburgse Geuldal. Vanwege die Europese samenwerking binnen het zogenaamde life-project ‘Pays Mosan’ heeft zowel Europa als de provincie Limburg bijgedragen en zorgen zij zo mede voor een grotere soortenrijkdom.

De zinkflora kan hier nu herstellen en Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap zullen in het gebied natuurlijk maaibeheer toepassen.