Herstel Kelmonderbos

Verfraaiing en herstel van park en natuurgebied te Beek Opdrachtgever: Landschapspark de Graven, Gemeente Beek Partner: Natuurmonumenten

ViForis werkt mee aan de verfraaiing en het herstel van het Kelmonderbos. In opdracht van Landschapspark de Graven, met als belanghebbenden gemeente Beek en Natuurmonumenten, is ViForis gestart met de uitvoeringsbegeleiding.

Het Kelmonderbos is gelegen aan de zuidkant van Beek. Het is verdeeld in een park, gelegen rond kasteel Genbroek, en een natuurlandschap. Hevige regenval en het ontbreken van het jaarlijks onderhoud hebben ertoe geleid dat het Kelmonderbos slecht begaanbaar is geworden. De paden zijn minder goed toegankelijk en diverse dammen en bruggen zijn vernield. De volgende verbeteringen worden uitgevoerd:

  • Aanleg trap naar Mariakapel vanaf grasveld bij de vijvers
  • Drainage verbeteren van de grasvelden bij de vijvers
  • Slib verwijderen uit de vijvers en verbeteren waterstand in de vijvers
  • Herstel bruggen
  • Duurzame aanleg van paden
  • Verwijderen overtollig hekwerk in het bos