Herstel kasteelpark Elsloo

Historisch park in oude luister hersteld Opdrachtgever: Gemeente Stein, Landschapspark de Graven

ViForis werkt aan het herstel van het historische park rond kasteel Elsloo. Na de planuitwerking en besteksvoorbereiding zijn wij in opdracht van Landschapspark de Graven en de gemeente Stein gestart met de uitvoeringsbegeleiding.

Het 19de eeuwse kasteelpark Elsloo is oorspronkelijk aangelegd in de Late Landschapsstijl. Deze stijl kenmerkt zich door de ronde vormen in de padenstructuur, prominente zichtlijnen en begroeiing bestaande uit bloemrijke graslanden met boomgroepen. Van lieverlee het oorspronkelijke karakter aangetast. Door de herinrichting van het kasteelpark komt het cultuurhistorisch waardevol park opnieuw tot leven.

Kasteelpark Elsloo is van groot belang als noordelijke uitloper van het Bunderbos en als landschappelijke overgang van het plateau naar Maasdal. Het kasteelpark maakt onderdeel uit van het beschermde natuurgebied Bunder- en Elsloƫrbos (beschermd in het kader van Natura 2000) en de Ecologische Hoofdstructuur. Er zijn in dat kader natuurdoelen voor het gebied opgesteld. Tevens heeft het kasteelpark de belangrijke functie als recreatief uitloopgebied voor Elsloo. De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

  • Herstellen padenstructuur
  • Aanleggen fruitweide
  • Amoveren voormalige tennispark
  • Herstel beplanting
  • Aanbrengen terreinmeubilair

In opdracht van Landschapspark de Graven en gemeente Stein verzorgt ViForis de besteksontwikkeling, aanbesteding en de directievoering voor de herinrichting van Kasteelpark Elsloo.