Herinrichting Vlootbeek fase 3

Beekherstel en natuurontwikkeling in Natura2000-gebied Voorsterveld Opdrachtgever: Waterschap Limburg

De derde fase herinrichting van de Vlootbeek behelst het traject van Montfort tot aan de Duitse grens. In het Voorsterveld sluit de Dienst Landelijk Gebied aan op de nieuw gerealiseerde beekloop met de natuurtechnische inrichting van de omliggende gronden. In opdracht van Waterschap Limburg en de Dienst Landelijk Gebied verzorgt ViForis de vergunningaanvragen en besteksuitwerking van Vlootbeek fase 3. Langs de Vlootbeek komen diverse beschermde flora en fauna voor. Het Voorsterveld is bovendien een Natura2000-gebied. Dit vergt extra aandacht bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden.