Herinrichting Rode Beek

Beekherstel en natuurontwikkeling van Susteren tot Roosteren Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Waterschap Limburg streeft een robuust en klimaatbestendig regionaal watersysteem na. De huidige loop van de Rode beek op het traject N276/Meipasweg tot de uitstroom in de Vloedgraaf voldoet niet aan de eisen voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem omdat;

  • de huidige gekanaliseerde beekloop onvoldoende ecologische en morfologische kwaliteit heeft;
  • de waterkeringen langs de beek onvoldoende bescherming bieden om wateroverlast te voorkomen.

Daarom gaat het waterschap de Rode Beek herinrichten. ViForis heeft de voorgenomen wijziging van de beek en de waterkeringen uitgewerkt. De herinrichting heeft tot doel 1) de Rode Beek te laten voldoen aan de basisuitgangspunten voor ontwikkeling van een natuurlijke beek die voldoet aan de normering in de Kader Richtlijn Water en 2) de waterkeringen te laten voldoen aan de normering ter voorkoming regionale wateroverlast.

ViForis heeft het definitieve ontwerp, het beheerplan en het projectplan Waterwet opgesteld. Nu werken we aan het bestek en de aanbesteding.