Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel historische stadsgracht en ravelijn fort Sanderbout Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Het projectgebied maakt ruimtelijk onderdeel uit van de stadsomwalling en schootsvelden van Sittard rond de historische binnenstad. Dit gebied is vanaf de late middeleeuwen tot heden in ontwikkeling en herbergt zichtbare en onzichtbare sporen uit dit verleden. De schootsvelden rond de historische binnenstad stralen ruimtelijke eenheid uit met water als het verbindende element.

Voor de herinrichting van het projectgebied Gracht Fort Sanderbout is de periode 15de eeuw met de dubbele gracht en rondeel/bastei als uitgangspunt gekozen. Daarvoor is gekozen omdat deze periode met grachten bijzonder is voor Sittard. Verder zijn er veel resten gevonden tijden archeologisch onderzoek: hierdoor kan er een reconstructie worden gemaakt gebaseerd op de oorspronkelijke Middeleeuwse situatie.
Het projectgebied bestaat uit vier deelgebieden die worden begrensd door bestaande eeuwenoude structuren. Deze grenzen zijn gerespecteerd in de toekomstge situatie. De volgende deelgebieden worden onderscheiden:
1. Stadswal en Fort Sanderbout;
2. 1ste en 2de gracht Sanderbout en rozentuin;
3. Volkstuinen;
4. buitengracht Sanderbout en groenzone

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen begeleid ViForis het project van ontwerp tot en met uitvoering.