Gebiedsontwikkeling Heerlickheit Montfort

Succesvolle subsidieaanvraag Regiofonds Midden-Limburg Opdrachtgever: Stichting Limburgs Landschap

Stichting het Limburgs Landschap werkt samen met de Gemeente Roerdalen en Stichting Kasteel Montfort aan de gebiedsontwikkeling Heerlickheit Montfort. ViForis begeleidt de, inmiddels succesvol gebleken, aanvraag voor een bijdrage uit het Regiofonds.

De gebiedsontwikkeling Heerlickheit Montfort is één van de drie gebiedsontwikkelingen rond Montfort die samen een regionaal speerpunt voor innovatieve en duurzame gebiedsontwikkeling vormen. Het doel van deze ontwikkeling is het versterken van verblijfs- en dagrecreatie in de regio Midden-Limburg in een waardevolle cultuurhistorische omgeving door ecologische en landschappelijke waarden te ontwikkelen en beleefbaar te maken. Heerlickheit Montfort wordt een zelfstandig recreatief knooppunt tussen de Maasplassen en het achterland met een bovenregionaal marktpotentieel.

De gebiedsontwikkeling bestaat uit de volgende bouwstenen/deelprojecten:

  • aankoop van 13 ha weilanden en bouwkavel van kasteelhoeve
  • inrichting evenemententerrein en transferium
  • realisatie recreatieve routes
  • herstel multifunctionele kasteeltuin
  • natuur- en landschapsontwikkeling

In hun onderlinge samenhang resulteren deze deelprojecten in een volledig op publieksopenstelling gericht kasteelcomplex met directe aansluiting op opengestelde voormalige domeingoederen Schrevenhof, Reigersbroek, Rozendaal (ruim 400 ha bos- en natuurgebied) en de recreatiegebieden in de regio (Maasplassen en Sint Odilienberg)

De regio krijgt met dit plan een volwaardig multimodaal natuur-historisch transferium.