Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard Opdrachtgever: Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen Partner: Natuurmonumenten

Corio Glana omvat de integrale ontwikkeling van het dal van de Geleenbeek tussen Heerlen en Geleen. Verwijzend naar het tracé van Heerlen tot Geleen kreeg dit project de naam “Corio-Glana”. Corio Glana is een majeur project, dat niet alleen de renaturering van 14 kilometer Geleenbeek behelst maar ook de ontwikkeling van de zes verschillende landschapstypen langs de beek beoogt. De belangrijkste doelen van Corio Glana zijn:

 • herstel van de Geleenbeek en het benutten van kansen voor natuurontwikkeling;
 • verbeteren van recreatieve gebruiksmogelijkheden door het aanbrengen van recreatieve routes;
 • verbeteren van de landschappelijke kwaliteit in combinatie met aandacht voor cultuurhistorie;
 • creëren van toegevoegde waarde voor recreatiebedrijven en de landbouw.

Door realisatie van Corio Glana ontstaat een hoogwaardig landschap voor bewoners en recreanten. Het project is onderverdeeld in 19 deelgebieden. In 7 deelgebieden verzorgt ViForis voor het Waterschap Limburg en de betrokken gemeenten de inrichtingsplannen, procedures en vergunnen en we begeleiden de uitvoering. De 7 deelgebieden zijn:

 • Kasteelrivieren (HL 3-7);
 • Brommelderhof/Terlinden (HL 8);
 • Stadsmoeras en kasteel Hoensbroek (HL 9-10);
 • Platsbeek bij Nuth (HL 13);
 • Muldersplas/Cathagerbroek (HL 14);
 • Hellinglandschap Spaubeek (HL 15);
 • Beekdalen Geleen deel 2 (HL 18).