Centrumstudie: Een hart voor Wanssum

Haalbaarheidsstudie voor nieuw mulitfunctioneel centrum Opdrachtgever: Gemeente Venray Partner: Novares Architecten

De kern van Wanssum vormt een flessenhals in de reactivering van een oude Maasarm. De Maasarm en de daarin stromende Grote Molenbeek komen hier tijdens hoogwater in de Maas in de knel met de bestaande wegen en gebouwen. Daarbij heeft de dorpsgemeenschap de wens uitgesproken op deze plek een multifunctioneel centrum (MFC) te willen ontwikkelen.

Samen met Novares Architecten zijn de programmatische wensen voor het multifunctioneel centrum in kaart gebracht, waarna vervolgens in opdracht van de gemeente Venray de randvoorwaarden voor dit centrum en de inpassing in haar omgeving zijn uitgewerkt. Op basis van een SWOT analyse is uit meerdere varianten een voorkeursvariant tot stand gekomen.