Natuurherstel Bemelerberg

Uitbreiding en ontsnippering kalk- en heischraallanden Opdrachtgever: Stichting het Limburgs Landschap

De Bemelerberg, gelegen in het zuiden van Limburg, bestaat grotendeels uit steile hellingen met grasland, plaatselijk met hoogstamfruitbomen, struweel en hellingbos. De terrasachtige ligging van de Bemelerberg heeft verschillende bodemsoorten en een gevarieerde vegetatie. De graslanden vormen een aantal kleine natuurreservaten, die bovendien niet aaneengesloten ten opzichte van elkaar liggen. De karakteristieke flora en fauna van deze graslanden worden hierdoor sterk in hun voortbestaan bedreigd.

ViForis begeleidt in opdracht van Stichting het Limburgs Landschap de uitbreiding en het herstel van de hellingschraallanden. De bestaande oppervlakte van de nog resterende kalk- en heischrale graslanden wordt vergroot en met elkaar verbonden (ontsnippering). Diverse aangrenzende landbouwgronden worden verschraald door de voedselrijke toplaag af te graven.