Beheer grondeigendommen Wonen Limburg

Inzicht en advies in grondportefeuille woningcorporatie Opdrachtgever: Wonen Limburg

In opdracht van Wonen Limburg begeleidt ViForis de woningcorporatie bij het proces van uitbesteding en beheer en verkoop van haar gronden. Wonen Limburg bezit en beheert een uitgebreide en veelzijdige grondportefeuille. In deze portefeuille zitten braakliggende terreinen, percelen met opstallen en agrarische percelen. In afwachting van ontwikkeling, herbestemming of verkoop worden deze percelen beheert. Wonen Limburg is voornemens het beheer en de eventuele verkoop van deze percelen uit te besteden. ViForis brengt de huidige situatie per perceel in beeld en legt eventuele moeilijkheden bloot die van belang zijn bij het extern onderbrengen danwel verkopen van deze percelen. Op basis van marktkennis en regelgeving bepaalt ViForis het gewenste kwaliteitsbeeld per perceel. Hierbij wordt in een beheerplan aangeven welke maatregelen noodzakelijk zijn en met welke inspanning het gewenste beeld in stand kan worden gehouden. Het eindresultaat is een goed onderbouwd advies aan de woningcorporatie.