Landschapspark Absbroekbos

Inrichting van aantrekkelijk uitloopgebied voor Munstergeleen en Geleen Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, Landschapspark de Graven

Het Absbroekbos vormt het groene hart van Sittard – Geleen. Het Absbroekbos ligt ingeklemd tussen verschillende woonwijken. De relatie met het omliggende landschap en met de historie van het gebied is als gevolg van de tamelijk geïsoleerde ligging tussen de woonwijken en de gekozen invulling met twee grote bosblokken gering.

ViForis werkt in opdracht van Landschapspark de Graven aan een passend inrichtingsplan waarbij wordt gekeken naar de oorspronkelijke opbouw van het landschap. Daarbij lagen in het dal de nattere gronden, die veelal in gebruik waren als grasland/geriefhout/hoogstamfruitboomgaard. Op de flauwe helling en bovenop lagen vervolgens de akkerlanden. De steilere hellingen werden ingeplant met bos. In het inrichtingsplan is gekozen voor een opdeling in drie stroken:

  • Beekzone; De inrichting bestaat uit verspreide bosjes, enkele groepen bomen, natuurvriendelijke oevers en bloemrijk grasland daartussen
  • Landschapzone; Hier is ruimte voor de aanleg van enkele landschapselementen
  • Open zone; De invulling bestaat uit een grote al dan niet omhaagde speelweide