15 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel historische stadsgracht en ravelijn fort Sanderbout

Gemeente Sittard-Geleen

Herinrichting Rode Beek

Beekherstel en natuurontwikkeling van Susteren tot Roosteren

Waterschap Limburg

Natuurherstel Bemelerberg

Uitbreiding en ontsnippering kalk- en heischraallanden

Stichting het Limburgs Landschap

Herinrichting Vlootbeek fase 3

Beekherstel en natuurontwikkeling in Natura2000-gebied Voorsterveld

Waterschap Limburg

Herinrichting Maasnielderbeek

Verbetering waterverdeling tussen Maasnielderbeek en Leigraaf in Roermond

Waterschap Limburg