11 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel historische stadsgracht en ravelijn fort Sanderbout

Gemeente Sittard-Geleen

Herstel Kelmonderbos

Verfraaiing en herstel van park en natuurgebied te Beek

Landschapspark de Graven, Gemeente Beek

Landschapspark Absbroekbos

Inrichting van aantrekkelijk uitloopgebied voor Munstergeleen en Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, Landschapspark de Graven

Beheer grondeigendommen Wonen Limburg

Inzicht en advies in grondportefeuille woningcorporatie

Wonen Limburg

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard

Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen