12 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Toekomstvisie RWZI Terworm

Gemeente Heerlen

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel historische stadsgracht en ravelijn fort Sanderbout

Gemeente Sittard-Geleen

Herstel Kelmonderbos

Verfraaiing en herstel van park en natuurgebied te Beek

Landschapspark de Graven, Gemeente Beek

Landschapspark Absbroekbos

Inrichting van aantrekkelijk uitloopgebied voor Munstergeleen en Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, Landschapspark de Graven

Beheer grondeigendommen Wonen Limburg

Inzicht en advies in grondportefeuille woningcorporatie

Wonen Limburg