11 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Landschapspark Absbroekbos

Inrichting van aantrekkelijk uitloopgebied voor Munstergeleen en Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, Landschapspark de Graven

Werken en Leren in de Maashorst

Herbestemming voormalig Militair terrein bij Oss

Staatsbosbeheer, Provincie Noord Brabant

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard

Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen

Ontkluizing Rode Beek

Realisatie ecologische verbindingszone van Brunssummerheide naar Schinveldse bossen

Gemeente Brunssum, Waterschap Limburg

Landinrichting Centraal Plateau

Realisatie beekherstel, kavelinrichting en dassenvoorzieningen

Landinrichtingscommissie Centraal Plateau, Provincie Limburg