14 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Fietspad Wijlre Heerlen

Gemeente Voerendaal, gemeente Gulpen-Wittem, gemeente Heerlen

Regionale Keringen Esch

Hoogwaterbescherming Kom Esch

Waterschap De Dommel

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel historische stadsgracht en ravelijn fort Sanderbout

Gemeente Sittard-Geleen

Herinrichting Rode Beek

Beekherstel en natuurontwikkeling van Susteren tot Roosteren

Waterschap Limburg

Landschapspark Absbroekbos

Inrichting van aantrekkelijk uitloopgebied voor Munstergeleen en Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, Landschapspark de Graven