19 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

Toekomstvisie RWZI Terworm

Gemeente Heerlen

Herstel zinkweides Epen

Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel historische stadsgracht en ravelijn fort Sanderbout

Gemeente Sittard-Geleen

Landschapspark Absbroekbos

Inrichting van aantrekkelijk uitloopgebied voor Munstergeleen en Geleen

Gemeente Sittard-Geleen, Landschapspark de Graven

Fietsroutenetwerk Rivierpark Grensmaas

Beleef Limburg op de fiets langs Mooder Maas

Staatsbosbeheer