7 projecten

Projecten

Werkveld

Dienst

WB21+Assets

Waterproblematiek Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herstel historische stadsgracht en ravelijn fort Sanderbout

Gemeente Sittard-Geleen

Herinrichting Rode Beek

Beekherstel en natuurontwikkeling van Susteren tot Roosteren

Waterschap Limburg

Beheer grondeigendommen Wonen Limburg

Inzicht en advies in grondportefeuille woningcorporatie

Wonen Limburg

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Herinrichting van het Geleenbeekdal van Heerlen tot Sittard

Waterschap Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Gemeente Sittard-Geleen